Algemene Voorwaarden

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten en of levering van diensten door de besteller bij Bala Consult BV (Pralinja is een commerciële benaming onder Bala Consult BV met ondernemingsnummer 0627.963.350), ongeacht in welke vorm. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de besteller, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten. Zij worden aangevuld door de algemene bepalingen van het Burgerlijk wetboek. Afwijkingen of aanvullingen kunnen voortkomen uit aanvullende bijzondere overeenkomsten tussen Bala Consult BV en de besteller.

 1. Definities
  1. Onder leverancier van de dienst of verkoper van het product wordt steeds “Bala Consult BV” bedoeld.
  2. Onder besteller wordt bedoeld zowel de natuurlijke als de rechtspersoon die bij Bala Consult BV een bestelbon heeft ingevuld en ondertekend of een weboder heeft geplaatst en zich daardoor verbindt t.o.v. Bala Consult BV.
  3. Onder werk of opdracht wordt verstaan het voorwerp van de bestelbon, het contract of het weborder.
  4. Onder locatie wordt verstaan de uitvoering van de overeenkomst op de zetel van de besteller of op de plaats door hem aangeduid.
 2. Overeenkomst – totstandkoming – uitvoering – opschorting
  1. Een overeenkomst kan slechts geldig tot stand komen na bevestiging door Bala Consult BV van ontvangst van een door de besteller ingevuld en ondertekende bestelbon of een order via de webshop. Let, de automatische melding vanuit de webshop van ontvangst van de bestelling geldt niet als geldige ontvangstbevestiging.
  2. Bij gebreke aan reactie vanwege de besteller na ontvangstbevestiging wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan onder de voorwaarden en op de wijze in de opdrachtbevestiging beschreven.
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in principe en bij voorrang door Bala Consult BV. Deze laatste behoudt evenwel ten allen tijde de mogelijkheid om zonder voorafgaande goedkeuring door de besteller, een derde partij in te schakelen om de overeenkomst in zijn geheel of ten dele uit te voeren.
  4. Uitvoeringstermijnen zijn geenszins bindend en kunnen ten allen tijde door Bala Consult BV gewijzigd worden.
  5. Elke wijziging of toevoeging aan de oorspronkelijke overeenkomst kan aanleiding geven tot het opmaken van een nieuwe prijsbepaling en doet de afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen.
  6. In het geval de besteller in gebreke blijft de betalingen uit te voeren conform deze voorwaarden, is Bala Consult BV gerechtigd om – na voorafgaande kennisgeving – haar prestaties of de levering van producten op te schorten tot regularisatie door de besteller.
 3. Prijzen en betaling.
  1. De prijzen worden steeds in EURO uitgedrukt. In principe wordt er voor business klanten een prijs exclusief BTW opgegeven. Voor particulieren wordt steeds een prijs incl. BTW vermeld. In de webshop worden enkel prijzen incl. BTW opgegeven.
  2. Indien de prijzen toepasselijk zijn op een opdracht van bepaalde duur, dan gelden deze prijzen als eenheidsprijzen voor de duur van de overeenkomst, onder voorbehoud van wat onder 2.5 werd uiteengezet.
  3. Indien de prijzen van toepassing zijn op een opdracht van onbepaalde duur, dan kunnen deze prijzen door de stijging van de kosten, herzien worden na voorafgaande kennisgeving aan de besteller.
  4. De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Klachten betreffende de uitvoering van de opdracht of levering van de goederen dienen binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan Bala Consult BV.
  5. De niet-tijdige betaling geeft aanleiding tot toepassing van een conventionele intrest van 10 % op het factuurbedrag en bijkomend op een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.
  6. Indien de besteller beslist tot annulering van een reeds door Bala Consult BV bevestigde opdracht, is de besteller aan Bala Consult BV in elk geval een eenmalige en forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% (excl. BTW) op de totale bestelling, onder voorbehoud van overige schade.
  7. De producten en diensten die de besteller via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven in de webshop om de besteller een correcte beoordeling van het produkt of de dienst te kunnen laten maken. Indien de besteller niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het internet wenst aan te kopen, is het aan de besteller om zich bij Bala Consult BV hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop. Dit kan via info@pralinja.be of telefonisch op +32 9 330 06 94.
  8. Prijzen weergegeven op de website www.pralinja.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Bala Colsult BV niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 4. Levertijd en verzendkosten

Wij doen steeds ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 12u worden doorgegeven, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Bij afrekening kan u een gewenste leverdatum opgeven. We trachten deze steeds, in de mate van het mogelijke, te respecteren. Mochten wij, om wat voor reden dan ook de levertijd niet halen, dan brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen standaard € 8,00 voor leveringen binnen België en € 16,00 voor leveringen naar het buitenland.

 • Uitzonderingen:
  • Gratis levering vanaf € 25,00 voor bestellingen met levering in Deinze (postcode 9800)
  • Gratis levering vanaf € 50,00 voor bestellingen met levering naar volgende postcodes: 8700, 8720, 8790, 8793, 9051, 9810, 9830, 9831, 9840, 9850, 9870, 9770
  • Gratis levering (binnen België) voor bestellingen vanaf € 200,00

De levering wordt door ons persoonlijk, de postbode of pakketbezorger (Bpost of DHL) uitgevoerd. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

5. Retourbeleid

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor de retour zijn voor eigen rekening (informeer hiervoor op de website van uw vervoerder). Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Bala Consult BV geretourneerd worden (retour naar Pralinja – Tolpoortstraat 55 – 9800 Deinze). Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@pralinja.be. Wij zullen het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. (zie ook ‘6. Bedenktijd en herroepingsrecht’ voor meer details)

6. Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. De besteller, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De besteller hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.
 2. In volgende gevallen beschikt de besteller niet over het recht van de aankoop af te zien:
  • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de besteller begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
  • Goederen die volgens de specificaties van de besteller vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
  • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
  • Goederen te snel kunnen bederven of verouderen.
  • Goederen die beschadigd werden na levering – bij beschadiging bij levering moet u Bala Consult BV binnen de 48u op de hoogte stellen.
  • In concreto betekent dat bij een aankoop op afstand bij Bala Consult BV, de besteller niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:
   • De besteller plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
   • De besteller koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de besteller aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
   • De besteller heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
   • De geleverde goederen bevatten voedselwaren met beperkte houdbaarheid.
 3. Indien de besteller van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Bala Consult BV, Brandstraat 8 9770 Kruishoutem of via info@pralinja.be
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Betwisting omtrent totstandkoming, uitvoering en beëindiging ervan zullen steeds beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent.